Riigi omandisse

Riigi omandisse (nimetatakse ka riigi omandis ja riigi osaluse), on omandiõiguse, tööstus, vara, või ettevõte, mille riik või avalik-õiguslik asutus, mis esindavad ühenduse mitte üksikisik või eraõiguslik isik. Riigi omandisse konkreetselt viitab tööstuse müük kaupade ja teenuste tarbijatele ja erineb avaliku sektori kaupade ja valitsuse teenuseid rahastatakse valitsuse üldeelarvest. Riigi omandisse võib toimuda riiklikul, piirkondlikul, kohalikul või munitsipaaltasandil, valitsuse või võib viidata valitsusväliste riigi omandisse kuulub autonoomse avaliku sektori ettevõtted. Riiklik omand on üks kolmest suuremast vormid omandi, eristada era, kollektiivse ühistu ja ühine omand. Turul põhinev majanduse, riigi omandis vara on sageli juhitud ja töötab nagu joint-stock ettevõtted, mille