JURIIDILISED TEENUSEDJURIIDILISED TEENUSED

Mõiste õiguslikke teenused

Ametlikes dokumentides ja praktikas mõiste»juriidilised teenused»ja»juriidilised teenused»peetakse

Kuid kirjanduses arvati, et alla juriidiliste teenuste kasutamiseks tuleb mõista kohustusi, mis tulenevad lepingutest korralduse, komisjon, usaldust vara-ja kaubandusomandi kontsessiooni (frantsiisimine), funktsioon, mis on seotud vahendaja esindaja, agent, usaldusisik ja t.

p, kehtiva kas kellegi teise nime all või oma nime all, vaid võõraste huve

Sellest tulenevalt on teenuste osutamine professionaalsed juristid, tuleks nimetada ei juriidiliste ja seaduslik, ja, näib, et just sellise arvamuse kinni Riigikohus kui andis selgitusi seoses teatud funktsioone teenuste osutamise kohta, millel on õiguslik iseloom