ESINDAMINE KOHTUSESINDUS KOHTUS

Kodanikel on õigus korraldada oma asju kohtus isiklikult või esindajate kaudu

Isiklik osalemine tegelikult kodanik ei võta temalt õigust omada selles asjas esindajat. Asjade organisatsioonid viivad kohtus nende asutused, kes tegutseb volituste piires antud neile seadusest, muudest õigusaktidest või konstitutiivne dokumentide või esindajad. Võimu organid, mis viib asjad organisatsioonid, kinnitavad dokumendid, mis tõendavad dokumendid teenuse olukorda nende esindajad ja vajadusel konstitutiivne dokumentidega.

Nimel organisatsiooni kohtus tegutseb volitatud esindaja likvideerimiskomisjon

Esindajatega kohtus võivad olla teovõimelised isikud, kellel on nõuetekohaselt vormistatud volikirja teed puhul, välja arvatud järgmised isikud (välja arvatud osaleda nende käigus nagu esindajate vastavate organite või seaduslike esindajate):

kohtunik;

uurija;

prokurör.

Vastavalt seadusandlusele kohus määrab advokaadi esindaja puudumise korral esindaja on kostja elukoht, mille on teadmata, samuti muudel seadusega sätestatud juhtudel