ADVOKAAT MAA VAIDLUSIADVOKAAT MAA VAIDLUSI

Maa-suhteid reguleerivad korra valdamise, advokaat vaidlusi kasutamise ja käsutamise maa

Maa-vaidlused on alati olnud ja

nüüd, kui maa väärtus on oluliselt suurenenud, see probleem sai veel. Kuna õiguslik režiim maakasutuse viimase aasta jooksul on mitu korda oluliselt muutunud, advokaat maa küsimustes on vaja omada väärikust kehtiva seaduse nimetatud ja kasutada õigusemõistmise praktikat, et õiguste kaitse oma volitaja.

Maa suhted on reguleeritud Maa Seadustiku Seadustega»Pro rent maa»,»Pro hinnangu maa»,»Pro tasu eest maa»,»Pro valve maa», ka teiste reguleerivate õigusaktidega ja õigusalase praktika laevade kõrgema astme.

Üks sagedamini esinevaid konfliktsituatsioonide on maa on vaidlused ja määramine, krundipiiride selle erastamise.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele resolutsioon vaidluste saa teha omavalitsused või vastava jurisdiktsiooni kohus.

Poolt tulemas kohtuistungile tuleb eelnevalt teatada koha ja aja kohta selle toimumist

Külge on pandud kohustus anda kõik saadaval olevad põhjendused ülikond, ja ka vastuväiteid, mis tal on