Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

TASUTA ABI

TASUTA ABI

TASUTA ABI Tasuta õigusabi õigusabi, mis on riigi poolt tagatud ja täielikult või osaliselt antud vahendite arvelt riigieelarvest, kohalikest eelarvetest ning muudest allikatest. Tasuta õigusabi on jagatud kahte liiki: tasuta esmane õigusabi ja tasuta teisene õigusabi. Tasuta esmane õigusabi – mingi riigi garantii, mis on teavitada isiku kohta, tema õiguste […]

TASUTA ABI

TASUTA ABI Tasuta abi vormis juriidiline nõustamine suulises ja kirjalikus vormis, selgub advokaadid, mis on osalejate riikliku süsteemi tasuta õigusabi ja moodustavad neid avaldusi, kaebusi, avaldusi ja muid dokumente õigusliku iseloomu järgmistel juhtudel: 1) sõlmimine, muutmine, lõpetamine, kehtetuks tunnistamist tehingutest tulenevad kinnisvara, riiklik registreerimine kinnisvara õiguste ja tegeleb temaga (juhul, […]