Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

RIIGI ÕIGUSABI

RIIGI ÕIGUSABI

RIIGI ÕIGUSABI Täidesaatva riigivõimu asutused ja riigile neil asutused osutavad tasuta õigusabi piiratud iseloomu – kujul juriidiline nõustamine suulises ja kirjalikus vormis küsimustes, mis puudutavad nende pädevusse. Otse osutamine tasuta õigusabi raames viiakse läbi kaks tegutsevat süsteemid: riigi ja valitsusväline. Riiklik süsteem tasuta õigusabi Riigi ametiasutused piirkonnad pakuvad rakendamise seaduse […]

RIIGI ÕIGUSABI

RIIGI ÕIGUSABI Juriidilised kliinikus teostab oma tegevust selleks, et luua keskkond rakendamise määratud Põhiseadusega kodanike õigust saada kvalifitseeritud õigusabi antud tasuta juhtudel, mis on ette nähtud seadusega, teiste seadustega ja seaduste piirkondades, samuti vastavalt põhikirjale. Kohta käiva teabe juriidiliste kliinikutes ja kaardiga tasuta juriidilise abi saab siit. Pakkuda tasuta juriidilist […]